Norrland – Sveriges motor?

Bruttoregionprodukten för de norrländska länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg är ungefär 700 000 kronor per invånare, jämfört med 530 000 kronor per invånare i hela Sverige. Då ska man komma ihåg att folkmängden i Norrland är betydligt lägre än i riket som helhet: endast 12 % av svenskarna bor i de fem nordligaste länen.

I de norrländska industrierna är tillväxttakten 17,3 %. I riket som helhet är den 11,9 %. Värdet av det som exporteras från Norrland är 58 000 kronor per norrlänning, jämfört med 14 000 kr per person och år i resten av landet. Det finns med andra ord fog för att kalla Norrland för Sveriges motor. Alla är nog inte medvetna om detta.

Malm och skog

Vad är det då som gör att Norrland är så mycket mer produktivt än Götaland och Svealand? Svaren är två: malmen och skogen. 90 % av all järnmalm som utvinns i EU kommer från gruvor i Norrbotten. Sverige är även ledande i Europa när det gäller att utvinna guld, och kommer på andra plats när det gäller silver, zink, koppar och bly. 12 av totalt 15 gruvor ligger i Norrland.

Skogsindustrin står för 12 % av den svenska exporten. Två femtedelar av den svenska skogsproduktionen sker i Norrland. Sammanlagt skapar de skogsbaserade näringarna årligen produkter till ett värde av 55 miljarder kronor. Dessa produkter används både inom industrin i andra delar av Sverige, samt vid tillverkning av industriprodukter i utlandet. Vanligen kommer skogsråvaran, alltså timret, från Norrlands inland, och fraktas till kuststäder som Piteå, Husum, Kalix, Skellefteå, Umeå, Ådalen, Iggesund, Timrå, Sundsvall och Gävle för att förädlas till bl.a. papper och pappersmassa. Svenska sågverk levererar råvaran till 16 % av de sågade trävaror som tillverkas inom EU.

De flesta produkter med norrländskt ursprung som lämnar Sverige gör det dock via hamnarna i Göteborg, Malmö och Oxelösund.