Digitalisering är framtiden

En stor del av all trafik på Sveriges vägar är i yrkessyfte. Som lastbilschaufför eller lokförare möts du dagligen av nya intryck från möten och stopp längs vägen. Det är mycket att logga och rapportera till sitt åkeri, tid och arbete som istället skulle kunna läggas på ett effektivare och mindre monotont arbete med hjälp av digitalisering.

Digitalisering är något som kan gynna ett helt åkeri, inte enbart personen som sitter bakom ratten i lastbilen. Nu mera finns det tjänster som underlättar och effektiviserar logistik och rapportering för både chauffören och för att hålla koll på företagets hela flotta. Traxet är en sådan tjänst, jobbar du på ett åkeri och fortfarande fyller i loggboken för hand kan denna teknik säkerligen underlätta arbetet.

Mot en mer digitaliserad yrkestrafik

Yrkestrafiken i Sverige innefattar fler typer av fordon än just lastbilar och gods. Även buss och taxi räknas som yrkestrafik, men i den här artikeln tänker vi fokusera på just digitalisering av lastbilstransporter och gods.

Det händer mycket på gods- och transportmarknaden gällande digitalisering. Som vi tidigare nämnde finns det idag tjänster som åkerier kan använda sig av för att effektivisera sitt arbete. Det är dock inte enbart själva åkerierna som satsar på en mer digitaliserad arbetsmiljö. Även lastbilsproducenter har börjat skapa fordon som är allt mer digitala. I NyTeknik kan man läsa ett exempel på hur ett bolag gör för att digitalisera sina fordon, samt få reda på alla fördelar som de medför.

Viktigt i alla branscher

Det är inte enbart inom yrkestrafiken som digitaliseringen underlättar. Faktum är att det är av stor vikt för i princip alla branscher att våga ta steget mot en digitaliserad arbetsplats. I en artikel från Veckans Affärer skriver de om just detta, och det är ingen slump att den första punkten de tar upp är just att faktiskt ta klivet mot en digital arbetsplats.